PWS Almelo BV
Het Wendelgoor 15
7604 PJ Almelo
Telefoon: 0546 577 401
Mail: info@pwsalmelo.nl

BTW: NL 815972209.B01
KVK: 06070754 0000

 

 

Europese productregelgeving met een CE markering
Voor diverse producten zijn regels opgesteld die eisen stellen op het punt van veiligheid en milieu. De fabrikant van het product dient ervoor te zorgen dat zijn product voldoet aan alle voorgeschreven eisen en dit te bevestigen door het verstrekken van een EU-conformiteitsverklaring en het aanbrengen van een CE-markering op het product.  Zonder correcte CE-markering mogen de producten niet binnen de EER in de handel worden gebracht.

Bouwproducten dienen te worden voorzien van een CE-markering. Bouwproducten zijn producten die in bouwwerken of civieltechnische werken kunnen worden toegepast, zoals stalen H-profielen, bakstenen, wastafels en cement. De regels voor CE-markering van bouwproducten zijn opgenomen in de Europese Bouwproductenverordening. De Bouwproductenverordening is een vreemde eend in de bijt omdat daarin niet, zoals bij alle andere CE-richtlijnen en verordeningen, direct eisen worden gesteld aan het product zelf, maar de regels vooral tot doel hebben dat de manier waarop de kenmerkende eigenschappen van deze producten worden vastgesteld en beschreven in heel Europa gelijk zijn. Voor bouwproducten waarvoor een geharmoniseerde norm is vastgesteld, geldt de verplichting om een prestatieverklaring (DoP), waarin de eigenschappen van het product worden omschreven, op te stellen en het product van een CE-markering te voorzien. Voor de Metaalbranche is met name de geharmoniseerde NEN-EN 1090-1 norm van betekenis. Deze norm is van toepassing op constructieve stalen en aluminium onderdelen (zie verder: Europese productregelgeving: CE-markering Bouwproducten).

 

Vanaf juli 2014 voldoen wij aan de NEN-EN 1090. Dit houd in dat wij een CE markering mogen afgeven op bouwgerelateerde constructies waarbij wij minimaal de constructie klasse 2 kunnen nakomen.

 

    Door op de DOP link te klikken kunt u deze downloaden.

 

Tevens zijn wij gekwalificeerd volgens ISO 3834. Dit houd in dat wij staal tot een kwaliteit van S 355 van 0,5 mm tot oneindig dik mogen lassen.    
Daarnaast zijn onze mensen zijn in bezit van een VCA certificaat en een heftruck certificaat. Ook zijn enkele mensen in het bezit van een BHV pasje.